Skriva uppsats – inte så farligt som du tror

Tanken på att skriva uppsats får många studenter att ligga sömnlösa. Men det behöver inte vara så farligt om du bryter ner arbetet till mindre och hanterbara steg. Det menar Fredrik Hillvesson, psykolog och författare till boken ”Sju enkla steg till en färdig uppsats” som nu släpps i en ny upplaga.

Den främsta anledningen till att Fredrik Hillvesson skrev boken var att han tyckte att det saknades en bok om att skriva uppsats med tips på hur arbetet kunde göras enklare och effektivare.

– Det som skiljer ”Sju enkla steg till en färdig uppsats” från många andra böcker om att skriva uppsats är att den fokuserar mer på skrivprocessen och hur den kan underlättas, och mindre på de mer formella delarna, som hur du ställer upp en tabell eller hur du anger en referens på ett korrekt sätt.

Minska skrivkrampen

– Jag har valt att skriva om hur du väljer ämne och frågeställning, hur du gör litteratursökningen mer effektiv, hur du minskar din skrivkramp och hur du bär dig åt när du har kört fast.

I grund och botten menar Hillvesson att det handlar om att bryta ner arbetet till mindre steg och sedan använda sig av effektiva metoder i varje moment.

– Om du ser på arbetet som ett antal mindre steg i stället för en enda jätteuppgift känns det oftast mindre överväldigande.

Överdriven självkritik

En vanlig anledning till att så många studenter stöter på patrull när det är dags att skriva uppsats är att de är överdrivet självkritiska, tror Hillvesson. Det gör att motståndet ökar och att skrivandet drar ut på tiden. I värsta fall blir uppsatsen aldrig klar.

Han menar dessutom att det verkar finnas en uppfattning om att det måste vara krångligt att skriva uppsats. Och att den uppfattningen gärna blir en självuppfyllande profetia.

– Jag tror att många ser ett samband mellan graden av plåga och kvaliteten på det färdiga arbetet. En vanlig uppfattning verkar vara att ju sämre du mår när du jobbar med uppsatsen, desto bättre blir den.

Ett bättre slutresultat

Men Hillvesson tror att det många gånger fungerar tvärtom.

– Prestationsångest gör att du blockerar dig och blir mindre kreativ. Det hjälper dig knappast att göra bättre ifrån dig.

– Givetvis krävs det en seriös arbetsinsats för att uppsatsen ska bli bra, men det innebär inte att det måste vara plågsamt eller tråkigt att skriva den. Det är faktiskt möjligt att underlätta och effektivisera arbetet så att det går smidigare och enklare att skriva uppsats. Och många gånger tror jag att slutresultatet vinner på det.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!