Hur man skriver en uppsats

Hur skriver man en uppsats? Det är en fråga som många studenter ställer sig när det är dags att ge sig i kast med uppsatsarbetet. Tyvärr fastnar många i detta moment vilket gör att deras uppsatser aldrig blir klara eller blir klara alldeles för sent. Men det behöver faktiskt inte vara så svårt. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur man skriver en uppsats.

En vanlig anledning till att många studenter känner sig osäkra på hur man skriver en uppsats är att arbetet ofta är väldigt omfattande. Det består av många moment och sträcker sig över en längre tid vilket gör att det är lätt att bli överväldigad. Med allt detta framför sig är det svårt att vet hur man ska börja och hur man sedan ska gå vidare.

Så hur skriver man en uppsats då?

Ett enkelt sätt att slippa denna överväldigande känsla är att bryta ner uppsatsarbetet i ett antal steg och sedan ta ett steg i taget ända tills uppsatsen är färdig. Svårare än så är det faktiskt inte. Men för att detta ska fungera måste man naturligtvis veta vad som ingår i varje steg. Så låt oss titta lite närmare på svaret till frågan ”Hur skriver man en uppsats?”

Steg #1

Det första steget handlar om planering. I detta steg gör du helt enkelt upp en plan för hur du ska ta dig an uppsatsarbetet, vad du ska göra och när du ska göra vad. På så sätt blir det enkelt för dig att ta dig an arbetet eftersom du hela tiden har en plan att följa.

Steg #2

Det andra steget handlar om att bestämma dig för vad du ska skriva om. Ämnesområdet kanske är förutbestämt redan på förhand, men du måste också hitta en intressant vinkel på arbetet så att det blir intressant att läsa. Dessutom gäller det att välja något som intresserar dig själv eftersom det gör att det blir betydligt lättare att skriva uppsatsen.

Steg #3

Nästa steg handlar om att samla in litteratur till uppsatsen. Detta steg kan vara enormt tidsödande eftersom det ofta finns så enormt mycket skrivet. Därför är det viktigt att du förbereder dig ordentligt och gör upp en plan för din research där du har klart för dig vilken typ av information du är ute efter.

Steg #4

Steget därefter handlar om att sålla bland den insamlade litteraturen och ta anteckningar på den för att välja ut vad som ska vara med i din uppsats och inte. Här har du stor nytta av din frågeställning och syftet med uppsatsen.

Steg #5

Nästa går ut på att göra en disposition för uppsatsen där du helt enkelt bestämmer dig för hur din information ska presenteras, i vilken ordning de olika delarna ska komma och så vidare. När du gör en sådan här disposition underlättar du betydligt för dig själv när det väl är dags att börja skriva.

Steg #6

Det sjätte steget handlar om att helt enkelt skriva det första utkastet. När du väl har skrivit den första versionen blir det betydligt enklare för dig att gå tillbaka och göra texten bättre, så detta är ett viktigt steg. Många fastnar här och blir aldrig klara ens med första versionen eftersom de försöker att få det perfekt redan från början.

Steg #7

Det sista steget går ut på att ta det första utkastet och redigera det ända tills uppsatsen är lika bra som du vill ha den. Vad många missar här är att det finns olika sätt att redigera en text på, och för att det ska gå så effektivt som möjligt gäller det att titta på olika aspekter av texten vid olika tillfällen, exempelvis grammatik, struktur, fakta och så vidare.

Sju enkla steg till en färdig uppsats

Där har du de sju stegen fram till en färdig uppsats. Kanske kan du behöva ändra lite på detta upplägg beroende på din egen situation, och självklart måste du ibland hoppa mellan de olika stegen. Men genom att ha en sådan här grundstruktur klar för dig redan från början så underlättar du betydligt för dig själv.

En sådan här plan gör att hela uppsatsarbetet blir både roligare och enklare, vilket leder till att det också går betydligt snabbare att skriva uppsatsen utan att slutresultatet blir sämre.

Vill du veta mer om hur man skriver en uppsats kommer du förmodligen att ha stor glädje av min bok ”Sju enkla steg till en färdig uppsats”. Boken guidar dig genom hela uppsatsarbetet, från idékläckning till det färdiga arbetet och visar dig tekniker för att klara av varje moment så effektivt som möjligt. Klicka här för att läsa mer om boken.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!